Регистрация

Регистрационната форма


При желание за участие в обучение, можете да се свържете с нас на office@blagotvoritel.org +359 885 414 038 или да попълните регистрационната форма

Допълнителна информация за възможностите и условията

 

Фондация Благотворител

Очакваме вашите препоръки на:

office@blagotvoritel.org
+359885 414 038
София, ул. "Панайот Волов" № 11

Бързи връзки

Търси