История

Програма Добродетели съдейства за изграждане на характера и за развитие на емоционалната зрялост на деца и младежи.

Програмата е за Учителите, Възпитателите, Родителите, за всички, които вярват в способностите на децата и искат да оставят следа в техните сърца. Ярка следа, която ги вдъхновява да развиват знания и умения, с които да изградят здрава самооценка, добри взаимоотношения, съпричастност и грижа към света около себе си.

За повече от 8 години опитът ни показа, че е жизнено важно образованието на сърцето да бъде част от програмата на българското училище. Затова споделяме събраните от нас съкровища – как добродетелите и разбирането на чувствата може да се превърнат в част от цялостния възпитателен и образователен подход.

Не само заради нарастващата агресия и демотивация на ученици и учители, но и заради цялостната апатия в обществото. Време е да обърнем общоприетия модел да говорим „против” и „срещу” и да престанем само да констатираме нивото на нравствената разруха. Време е да започнем да градим живота си върху здрава основа – общочовешките добродетели, заложени във всеки човек.

Екипът на „Благотворител” се вдъхнови от достъпния и задълбочен модел на представяне на благородните качества на характера и вече 8 години творчески го прилага в над 110 училища и детски градини. Чрез различни проекти повече от 300 учители, педагогически съветници и студенти преминаха обучение за запознаване с методиката на преподаване на добродетелите. Обучение преминаха и ученици, близо 500 от тях след това преподаваха на съученици. В част от училищата се създадоха клубове по добродетели с устойчива през годините дейност. Преподаването на общочовешките добродетели в часовете на класа и в извънкласни занимания се превърна в ценна практика за личностно израстване, в модел за толерантно общуване между ученици и учители и бе подкрепено от МОН.

Повече от 16 000 деца и младежи се запознаха с възможностите да практикуват общочовешките добродетели в ежедневни ситуации. Опитът ни показа, че успешната превенция на негативните прояви е свързана с изграждането на знания и умения за справяне с емоциите и проблемите. Педагозите, работили по програмата споделят, че често я прилагат за предотвратяване и разрешаване на конфликти в училище. В неформална среда, чрез дискусии, интерактивни игри, форум театри, учениците се учат на повече уважение, толерантност, себеотстояване, търпение, миролюбие, честност, отговорност, смелост, постоянство, щедрост, състрадание...

Наблюденията през годините ни показаха, че често липсата на достатъчно време е сериозно предизвикателство да се подготвят и провеждат редовно часовете по добродетели. Затова решихме да направим още една крачка напред и да съставим наръчници с примерни уроци за детски градини и начален курс, като ползваме натрупания опит през прочита на българската култура. Така създадохме „Уроци за сърцето”, които се надяваме да стигнат до повече професионалисти и да обогатят работата им с децата.

Създадохме сайта www.dobrodeteli.bg, който да е в помощ на учители и родители и чрез който да се обогатява и развива Програма Добродетели.

Програмата предлага конкретни стъпки да насърчаваме децата да развиват благородните си качества, да се вглеждат в себе си и да търсят истински ценното в сърцата си и така да имат повече разбиране, съпричастност и търпение, когато общуват с другите. Програмата дава безкрайни възможности за приложение в клас, в извънкласни занимания, в семейството и в различни моменти от ежедневието. Дава на учителите лесен инструмент за развиване на характера на детето и за справяне с негативни прояви. Преминалите обучение, споделят, че наистина са научили полезни, приложими и необходими техники за подобряване на взаимоотношенията.

Във фокуса на Програмата са общочовешките добродетели и тяхното прилагане в общуването между деца, учители и родители на основата на принципите и стратегиите, залегнали в инициативата „Проект добродетели”. Тя е призната като глобална програма за всички култури по време на Международната година на семейството, обявена от ООН. В България са издадени книгите „Семейно ръководство за добродетели” и „Ръководство за преподаватели” на Линда Кавелин Попов. В 85 страни, сред които Канада, Дания, Австралия, Австрия, Холандия, Нова Зеландия, САЩ, тази инициатива се реализира успешно в семейства, училища, центрове за грижи за деца.

Фондация Благотворител

Очакваме вашите препоръки на:

office@blagotvoritel.org
+359885 414 038
София, ул. "Панайот Волов" № 11

Бързи връзки

Търси